Sale!

(COMBO) Phát triển năng lực lãnh đạo

2,099,000.00

Phát triển năng lực lãnh đạo là chương trình nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của các cá nhân trong doanh nghiệp, qua đó giúp họ hoàn thành hiệu quả nhiệm vụ của mình. Các chương trình này tập trung vào việc phát triển và xây dựng vững chắc năng lực của các chuyên viên nhằm giúp họ đảm nhiệm tốt các nhiệm vụ quan trọng trong doanh nghiệp. Thông qua chương trình, đội ngũ lãnh đạo của doanh nghiệp sẽ thấy được bức tranh tổng thể về lộ trình phát triển sự nghiệp của họ, từ đó, kịp thời điều chỉnh mục tiêu sao cho phù hợp với chiến lược của tổ chức.

COMBO gồm 7 khóa học:

  • Khóa 1: Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công việc hiệu quả
  • Khóa 2: Truyền lửa và tạo động lực cho nhân viên
  • Khóa 3: Kỹ năng đào tạo và huấn luyện nhân viên
  • Khóa 4: Kỹ năng quản lý, dẫn dắt và phát triển đội nhóm
  • Khóa 5: Quản lý xung đột đội nhóm và Gắn kết nhân viên
  • Khóa 6: Dẫn dắt sự thay đổi
  • Khóa 7: Thu hút và tuyển dụng nhân tài