Sale!

(COMBO) Phát triển kỹ năng mềm cho chuyên viên

3,797,000.00

Với các chuyên viên đi làm từ 3-5 năm, vấn đề thường không nằm ở kỹ năng chuyên môn. Để nâng cao năng suất làm việc, cách tốt nhất là bạn cần cải thiện các kỹ năng bổ trợ như giao tiếp, làm việc nhóm … Bạn cũng cần quan tâm đến việc phát triển bản thân để hướng tới các vị trí cao hơn. Lộ trình này sẽ bao gồm các khóa học để bạn phát triển cả kỹ năng cộng tác làm việc với con người, cũng như việc học tập để phát triển bản thân xa hơn.

COMBO gồm 17 khóa học:

 • Khóa 1: Kỹ năng Giao tiếp Lắng nghe và Phản hồi tích cực
 • Khóa 2: Giao tiếp Ái ngữ và truyền cảm hứng
 • Khóa 3: Kỹ năng lắng nghe và đặt câu hỏi
 • Khóa 4: Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả
 • Khóa 5: Kỹ năng giải quyết xung đột khi làm việc nhóm
 • Khóa 6: Kỹ năng làm việc với người trái tính
 • Khóa 7: Khuyến khích giao tiếp và cộng tác trong team
 • Khóa 8: Kỹ năng tư duy sáng tạo
 • Khóa 9: Kỹ năng tự học hiệu quả
 • Khóa 10: Giải quyết vấn đề một cách sáng tạo
 • Khóa 11: Giải quyết vấn đề một cách Logic
 • Khóa 12: Kỹ năng Cân bằng cuộc sống
 • Khóa 13: Phương pháp kiểm soát stress
 • Khóa 14: Kỹ năng Đàm phán và thương lượng
 • Khóa 15: Thiết lập mục tiêu để Tối ưu thời gian
 • Khóa 16: Nâng cao kỹ năng vượt khó (AQ)
 • Khóa 17:Sử dùng trí tuệ cảm xúc trong công việc