Sale!

(COMBO) Tối ưu hóa cấu trúc nhân sự và nâng cao hiệu suất làm việc của nhân viên

990,000.00

(COMBO) Tối ưu hóa cấu trúc nhân sự và nâng cao hiệu suất làm việc của nhân viên từ Kyna do giảng viên Phan Thi KhoaNguyễn Nguyên Bảo, Trương Tinh Hà giảng dạy gồm 4 khóa học:

  • Khóa 1: Tái cầu trúc nguồn lực trong và sau Covid
  • Khóa 2: Xây dựng và phát triển hệ thống đào tạo nội bộ
  • Khóa 3: Kỹ năng phát triển động lực cho bản thân và đội nhóm
  • Khóa 4: Phương pháp huấn luyện nâng cao hiệu suất nhân viên

Lợi ích

Sau khi hoàn thành khóa học “Tái cấu trúc nguồn lực trong và sau Covid” học viên sẽ:

– Hiểu rõ thời điểm chính xác doanh nghiệp cần thực hiện tái cấu trúc

– Đánh giá được hiện trạng của tổ chức từ đó có những bước đi phù hợp cho doanh nghiệp

– Biết cách xây dựng đội ngũ nhân sự tinh gọn, linh động, phù hợp với yêu cầu mới của tổ chức

Sau khi hoàn thành khóa học “Xây dựng và phát triển hệ thống đào tạo nội bộ” học viên sẽ:

– Có cái nhìn tổng quan về đào tạo, về xây dựng và phát triển hệ thống đào tạo nội bộ tại doanh nghiệp

– Biết cách thực hiện khảo sát nhu cầu đào tạo từ xác định đối tượng đến xác định phương thức thực hiện hiệu quả

– Nắm rõ cách thức lên kế hoạch đào tạo dựa trên nhu cầu đào tạo

Sau khi tham gia khóa học “Kỹ Năng Phát Triển Động Lực Cho Bản Thân Và Đội Nhóm” học viên sẽ:

– Xây dựng động lực trên nền thông minh cảm xúc, giúp học viên kết nối được với chính mình

– Đưa ra nhiều bài tập tình huống, thực hành, tự nhìn lại, giúp học viên kết nối với trải nghiệm của bản thân

– Giúp người quản lý có thể tự khai vấn cho bản thân cũng như giúp nhân viên phát triển động lực tự thân

Sau khi tham gia khóa học “Phương Pháp Huấn Luyện Nâng Cao Hiệu Suất Nhân Viên” học viên sẽ:

– Hiểu được các phương pháp để phát triển nhân viên và thoát khỏi các tình huống làm cho người quản lý kiệt sức 

– Sở hữu phương pháp tiến hành các buổi trao đổi huấn luyện hiệu quả 

– Kiến thức thực tế khi huấn luyện nhân viên mà chưa sách vở nào đề cập

Đối tượng

– Chuyên viên bộ phận nhân sự cần tái cấu trúc hệ thống để hoạt động tốt hơn

– Bộ phận đào tạo muốn nâng cao hiệu suất làm việc của nhân viên

– Bộ phận đào tạo muốn cải thiện hệ thống đào tạo trong doanh nghiệp

– Các vị trí lãnh đạo cần xây dựng phương pháp tạo động lực cho đội nhóm