Sale!

(COMBO) Trở thành nhà quản lý thành công

990,000.00

(COMBO) Trở thành nhà quản lý thành công từ Kyna do giảng viên La Kiến Mỹ, Jonathan Yabut, Trương Tinh Hà, Nguyễn Nguyên Bảo giảng dạy gồm 4 khóa học:

Khóa 1: Học làm lãnh đạo

Khóa 2: Nâng tầm tài năng trẻ

Khóa 3: Phương pháp huấn luyện nâng cao hiệu suất nhân viên

Khóa 4: Kỹ năng phát triển động lực cho cá nhân và đội nhóm

Lợi ích

Tham gia khóa học “Học Làm Lãnh Đạo”, học viên sẽ đạt được các lợi ích sau:

– Hiểu được cách thức rèn luyện khả năng tự lãnh đạo bản thân trước khi có thể lãnh đạo người khác

– Các bài tập vận dụng sau mỗi phần giúp bạn đề ra mục tiêu và lên kế hoạch hành động cho công việc của mình

– Phân tích 5 cấp độ lãnh đạo của John C. Maxwell, phương thức thực hành và trở thành nhà lãnh đạo hiệu quả dù ở bất kỳ vị trí quản lý nào

Tham gia khóa học “Nâng Tầm Tài Năng Trẻ”, học viên sẽ đạt được các lợi ích sau:

– Hiểu một cách toàn diện về thế hệ millennial bao gồm đặc điểm, thói quen và nguyện vọng của họ

– Sở hữu phương pháp thu hút, quản lý và phát triển thể hệ nhân viên trẻ

– Những ví dụ cụ thể về xu hướng ảnh hưởng giữa thế hệ này và xã hội

Tham gia khóa học “Phương Pháp Huấn Luyện Nâng Cao Hiệu Suất Nhân Viên”, học viên sẽ đạt được các lợi ích sau:

– Giúp bạn hiểu được các phương pháp để phát triển nhân viên và thoát khỏi các tình huống làm cho người quản lý kiệt sức 

– Sở hữu phương pháp tiến hành các buổi trao đổi huấn luyện hiệu quả 

– Kiến thức thực tế khi huấn luyện nhân viên mà chưa sách vở nào đề cập

Tham gia khóa học “Kỹ Năng Phát Triển Động Lực Cho Bản Thân Và Đội Nhóm”, học viên sẽ đạt được các lợi ích sau:

 Xây dựng động lực trên nền thông minh cảm xúc, giúp học viên kết nối được với chính mình

– Đưa ra nhiều bài tập tình huống, thực hành, tự nhìn lại, giúp học viên kết nối với trải nghiệm của bản thân

– Giúp người quản lý có thể tự khai vấn cho bản thân cũng như giúp nhân viên phát triển động lực tự thân

Đối tượng

– Những nhà quản lý cần nâng cao khả năng lãnh đạo theo 05 phong cách của John C. Maxwell

– Những nhà quản lý muốn cải thiện hiệu suất làm việc của nhân viên để cải thiện chất lượng công việc

– Những nhà quản lý hướng đến mục tiêu phát triển động lực cho chính bản thân và đội nhóm

– Những nhà quản lý đang xây dựng hệ thống để nâng cao năng lực của nhân viên