Sale!

(COMBO) Nền tảng lãnh đạo

699,000.00

Mọi nhà lãnh đạo phải liên tục trau dồi khả năng lãnh đạo để đạt được hiệu quả hoạt động cá nhân và nhóm tối ưu. Cam kết trở thành một nhà lãnh đạo tốt hơn. Nhiều nghiên cứu cho thấy các phẩm chất lãnh đạo như tính quyết đoán, khả năng thích ứng, thông minh và tận tâm là những phẩm chất quan trọng nhất ở một nhà lãnh đạo. Ngoài ra, các nhà lãnh đạo hiệu quả là những người tích cực, trao quyền và truyền cảm hứng. Học cách trở thành một nhà lãnh đạo mạnh mẽ và hiệu quả hơn.

COMBO gồm 2 khóa học:

  • Khóa 1: Khơi gợi và phát triển kỹ năng lãnh đạo
  • Khóa 2: Kỹ năng cho Nhà quản lý hiệu quả