Sale!

(COMBO) Năng lực nghề nghiệp

699,000.00

Chương trình học giúp học viên hiểu rõ về ngành, nghề; về lộ trình phát triển sự nghiệp và các năng lực cần có để phát triển sự nghiệp.

COMBO gồm 8 khóa học:

  • Khóa 1: Hiểu đúng ngành, nghề – Phát triển sự nghiệp
  • Khóa 2: Lộ trình phát triển sự nghiệp
  • Khóa 3: Năng lực quản trị
  • Khóa 4: Năng lực nghiên cứu
  • Khóa 5: Năng lực tạo sản phẩm
  • Khóa 6: Năng lực thuyết phục
  • Khóa 7: Năng lực giao tiếp tiếng anh
  • Khóa 8:Tư duy phản biện – Giải quyết tận gốc mọi vấn đề