Sale!

(COMBO) Nâng cao kỹ năng cho quản lý cấp Trung

2,998,000.00

Để có thể làm tốt vai trò của một nhà quản lý cấp trung, bạn sẽ cần trang bị những Kỹ năng quản lý công việc và Kỹ năng quản trị con người. Lộ trình chia làm 02 học phần, với các module nhỏ đi vào từng khía cạnh về quản lý và quản trị, giúp nhà quản lý nâng cao kỹ năng và cùng nhóm đạt kết quả cao nhất

COMBO gồm 8 khóa học:

  • Khóa 1: Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công việc hiệu quả
  • Khóa 2: Phương pháp lập kế hoạch
  • Khóa 3: Đo lường kết quả và sử dụng KPIs để quản lý nhóm hiệu quả
  • Khóa 4: Năng lực tư duy và kỹ năng giải quyết vấn đề
  • Khóa 5: Giao việc và uỷ nhiệm hiệu quả cho nhà quản lý
  • Khóa 6: Truyền lửa và tạo động lực cho nhân viên
  • Khóa 7: Quản trị Nhân sự – Tạo Động lực 3.0 để thúc đẩy Hành vi
  • Khóa 8: Kỹ năng đào tạo và huấn luyện nhân viên