Sale!

(COMBO) Marketing Tổng Thể

999,000.00

COMBO Marketing Tổng Thể là một lộ trình đến từ Gitiho bao gồm 6 khóa học:

  • Khóa 1: Tổng quan về quy trình Marketing
  • Khóa 2: Từ A đến Z về tìm hiểu thị trường và khách hàng cho doanh nghiệp
  • Khóa 3: Lập chiến lược Marketing hướng khách hàng
  • Khóa 4: Tạo giá trị khác biệt với chương trình Marketing Tích hợp
  • Khóa 5: Làm hài lòng và xây dựng mối quan hệ với khách hàng
  • Khóa 6: Digital Marketing và quy trình tổng thể cho người mới bắt đầu