Sale!

(COMBO) Learn MBA – Quản trị kinh doanh

3,999,000.00

Danh mục: ,

Đây là khoá học thuộc chương trình Lean MBA dành cho những người làm chủ, những người quản lý doanh nghiệp, hoặc những người có mong muốn làm chủ doanh nghiệp sau này. Các khoá học trong chương trình sẽ tập trung vào năng lực quan trọng nhất của một người kinh doanh đó là tư duy; giúp các bạn hiểu được công thức để tư duy, để ngay khi gặp các vấn đề trong quá trình kinh doanh hoặc trên con đường thăng tiến, các bạn sẽ có cách nghĩ để đưa ra giải pháp giải quyết các vấn đề đó.

COMBO gồm 7 khóa học:

  • Khóa 1: LEAN MBA | Xây dựng Hệ thống Chiến lược Cấp cao
  • Khóa 2: LEAN MBA | Thiết kế tổ chức và vận hành doanh nghiệp
  • Khóa 3: LEAN MBA | Thiết kế sản phẩm, sản xuất và vận hành dịch vụ
  • Khóa 4: LEAN MBA | Phân phối, Bán hàng và Truyền thông
  • Khóa 5: LEAN MBA | Nguồn nhân lực và tài chính doanh nghiệp
  • Khóa 6: LEAN MBA | Phát triển năng lực Lãnh đạo
  • Khóa 7: LEAN MBA | Lập kế hoạch kinh doanh