Sale!

(COMBO) Lập trình Web từ cơ bản đến nâng cao

1,799,000.00

Lộ trình gồm các khóa học đào tạo về lập trình web, giúp bạn nắm vững kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu. Bạn có thể tự học và lập trình được một website hoàn chỉnh.

COMBO gồm 6 khóa học:

  • Khóa 1: Lập trình web cơ bản với HTML & CSS
  • Khóa 2: Thiết kế Web với Flexbox, Bootstrap và Semantic UI
  • Khóa 3: Học javascript căn bản thông qua lập trình 1 game
  • Khóa 4: Thiết kế Website tương tác với DOM, Vue.js và jQuery
  • Khóa 5: Lập trình ReactJS toàn tập
  • Khóa 6: Lập trình web với Nodejs, Express, MongoDB