Giảm giá!

(COMBO) Trở thành lập trình viên .NET chuyên nghiệp

1,500,000.00

(COMBO) Trở thành lập trình viên .NET chuyên nghiệp từ Kyna do giảng viên Trần Duy Thanh giảng dạy gồm 5 khóa học:

  • Khóa 1: Lập trình C/C++ từ cơ bản đến nâng cao
  • Khóa 2: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (Tập 1)
  • Khóa 3: C# căn bản
  • Khóa 4: C# nâng cao
  • Khóa 5: LinQ chuyên sâu

Lợi ích

• Làm chủ được C++ sẽ giúp học viên dễ dàng tiếp thu các ngôn ngữ mới
• Có thể tham gia các dự án, công việc liên quan tới lập trình C++
• Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình C#
• Có khả năng phát triển phần mềm tương tác cơ sở dữ liệu bằng C#
• Xây dựng được kiến trúc đa tầng trong C#
• Là cơ sở để tiếp tục nghiên cứu công nghệ mới LINQ
• Tìm hiểu chuyên sâu về ngôn ngữ lập trình C# (MDI, control nâng cao, tương tác cơ sở dữ liệu, in ấn, đóng gói…)
• Là cơ sở để lập trình di động đa nền tảng với Xamarin
• Sử dụng thuần thục các control nâng cao khi thiết kế giao diện
• Có thể ứng dụng viết Blockchain
• Đặc biệt tạo tư duy logic lập trình tốt nhất
• Có cơ sở để học tiếp các khóa: Cấu trúc dữ liệu, lập trình C#, Java, Android…
• Thành thạo LinQ: LinQ to Object, LinQ to SQL

Đối tượng

– Những người chưa biết gì, yêu thích lĩnh vực lập trình C++

– Sinh viên không học CNTT muốn tìm cơ hội việc làm khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin

– Bất cứ ai muốn học lập trình ứng dụng C++

– Những ai muốn tự tìm hiểu về cấu trúc dữ liệu và giải thuật