Sale!

(COMBO) Trở thành lập trình viên .NET chuyên nghiệp

1,500,000.00

(COMBO) Trở thành lập trình viên .NET chuyên nghiệp từ Kyna do giảng viên Trần Duy Thanh giảng dạy gồm 5 khóa học:

  • Khóa 1: Lập trình C/C++ từ cơ bản đến nâng cao
  • Khóa 2: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (Tập 1)
  • Khóa 3: C# căn bản
  • Khóa 4: C# nâng cao
  • Khóa 5: LinQ chuyên sâu

Lợi ích

• Làm chủ được C++ sẽ giúp học viên dễ dàng tiếp thu các ngôn ngữ mới
• Có thể tham gia các dự án, công việc liên quan tới lập trình C++
• Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình C#
• Có khả năng phát triển phần mềm tương tác cơ sở dữ liệu bằng C#
• Xây dựng được kiến trúc đa tầng trong C#
• Là cơ sở để tiếp tục nghiên cứu công nghệ mới LINQ
• Tìm hiểu chuyên sâu về ngôn ngữ lập trình C# (MDI, control nâng cao, tương tác cơ sở dữ liệu, in ấn, đóng gói…)
• Là cơ sở để lập trình di động đa nền tảng với Xamarin
• Sử dụng thuần thục các control nâng cao khi thiết kế giao diện
• Có thể ứng dụng viết Blockchain
• Đặc biệt tạo tư duy logic lập trình tốt nhất
• Có cơ sở để học tiếp các khóa: Cấu trúc dữ liệu, lập trình C#, Java, Android…
• Thành thạo LinQ: LinQ to Object, LinQ to SQL

Đối tượng

– Những người chưa biết gì, yêu thích lĩnh vực lập trình C++

– Sinh viên không học CNTT muốn tìm cơ hội việc làm khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin

– Bất cứ ai muốn học lập trình ứng dụng C++

– Những ai muốn tự tìm hiểu về cấu trúc dữ liệu và giải thuật