Sale!

(COMBO) Lập Trình C & C#

399,000.00

(COMBO) Lập Trình C & C# từ Unica gồm

  • Khóa 1: Thành thạo C++ qua 108 bài học
  • Khóa 2: Toàn tập ngôn ngữ lập trình C#

Lợi ích:

  • Trang bị kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình C++ và C#
  • Có cơ sở để lập trình di động đa nền tảng với Xamarin
  • Phát triển phần mềm tương tác cơ sở dữ liệu bằng C++ và C#
  • Tăng thu nhập và phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực lập trình ứng dụng/ hệ thống