Sale!

(COMBO) Kỹ sư Xây dựng

2,498,000.00

COMBO Kỹ sư xây dựng là một lộ trình đến từ Gitiho bao gồm 6 khóa học:

  • Khóa 1: HTN04 – Tuyệt đỉnh AUTOCAD – Trọn bộ AUTOCAD từ cơ bản đến nâng cao
  • Khóa 2: HTN05 – Tuyệt đỉnh Revit – Trọn bộ Reviet Architecture từ cơ bản đến nâng cao
  • Khóa 3: VBAG01 – Tuyệt đỉnh VBA – Viết code trong tầm tay
  • Khóa 4: HTN02 – Làm chủ phương pháp lập dự toán và đo bốc khối lượng công trình
  • Khóa 5: HTN01 – Đo bốc khối lượng và áp mã đơn giá từ cơ bản đến nâng cao
  • Khóa 6: HTN03 – Phương pháp 5 bước thiết lập và xuất hàng loạt hồ sơ chất lượng