Sale!

(COMBO) Kỹ năng Tin học Văn phòng toàn diện

1,698,000.00

COMBO Kỹ năng Tin học Văn phòng toàn diện là một lộ trình đến từ Gitiho bao gồm 8 khóa học:

  • Khóa 1: THVP02 – Sử dụng máy tính hiệu quả cho dân Văn phòng
  • Khóa 2: Nhập môn Word cùng Gitiho
  • Khóa 3: Nhập môn Excel cùng Gitiho
  • Khóa 4: Nhập môn Powerpoint cùng Gitiho
  • Khóa 5: EXG01 – Tuyệt đỉnh Excel, trở thành bậc thầy Excel trong 16 giờ
  • Khóa 6: WOG01 – Tuyệt đỉnh Microsoft Word – Trở thành chuyên gia soạn thảo văn bản
  • Khóa 7: Google Sheets từ cơ bản đến nâng cao, công cụ thay thế Excel
  • Khóa 8: VBAG01 – Tuyệt đỉnh VBA – Viết code trong tầm tay