Sale!

(COMBO) Kỹ Năng SALE B2B

2,198,000.00

Danh mục: ,

COMBO Kỹ Năng SALE B2B là một lộ trình đến từ Gitiho bao gồm 8 khóa học:

  • Khóa 1: Hiểu đúng Sale B2B và quy trình bán hàng hiệu quả
  • Khóa 2: Marketing và tìm kiếm khách hàng B2B hiệu quả
  • Khóa 3: Telesale
  • Khóa 4: Chăm sóc khách hàng cho Sale B2B
  • Khóa 5: Xây dựng và quản lý đội nhóm Sale B2B
  • Khóa 6: Tuyển dụng  – đào tạo và vận hành đội nhóm Sale B2B
  • Khóa 7: Lập kế hoạch công việc – giao nhận việc hiệu quả
  • Khóa 8: Xây dựng KPI, Lương, Thưởng hiệu quả