Sale!

(COMBO) Kế Toán Tổng Hợp

699,000.00

COMBO Kế Toán Tổng Hợp là một Lộ trình học tập đến từ Gitiho bao gồm 8 khóa học:

  • Khóa 1: Nguyên lý kế toán
  • Khóa 2: Quản lý và sử dụng hóa đơn
  • Khóa 3: Kế toán tiền mặt, tài sản
  • Khóa 4: Kế toán lương, BHXH, thuế TNCN
  • Khóa 5:Kế toán mua, bán hàng – Công nợ phải thu, phải trả
  • Khóa 6: Kế toán giá vốn, giá thành
  • Khóa 7: Xác định kết quả kinh doanh, lập BCTC
  • Khóa 8: Khóa học giao dịch liên kết