Sale!

(COMBO) Kế toán tổng hợp

699,000.00

Kế toán tổng hợp là vị trí quan trọng của doanh nghiệp, đòi hỏi kỹ năng và chuyên môn cao. Điều này khiến cho nhiều người mới chập chững vào nghề không biết nên học kế toán tổng hợp bắt đầu từ đâu? Ở lộ trình này, bạn sẽ được cung cấp đầy đủ các kiến thức chuyên môn từ các nghiệp vụ cơ bản như tiền lương, công nợ cho đến các phần phức tạp như hóa đơn, thuế hay lập báo cáo tài chính.

COMBO gồm 8 khóa học:

  • Khóa 1: KTG05 – Hạch toán Kế toán căn bản (Nguyên lý Kế toán)
  • Khóa 2: Quản lý và sử dụng Hóa đơn
  • Khóa 3: Kế toán tiền mặt, Tài sản
  • Khóa 4: Kế toán Lương, BHXH, Thuế TNCN
  • Khóa 5: Kế toán Mua, Bán hàng – Công nợ phải thu, phải trả
  • Khóa 6: Kế toán giá vốn, giá thành
  • Khóa 7: Xác định Kết quả kinh doanh, Lập BCTC
  • Khóa 8: KTG08 – Khoá học Giao dịch liên kết