Sale!

(COMBO) Kế Toán Thuế

499,000.00

COMBO Kế Toán Thuế là bộ khóa học đến từ Gitiho bao gồm 4 khóa:

  • Khóa 1: Thuế giá trị gia tăng
  • Khóa 2:Thuế thu nhập cá nhân
  • Khóa 3: Thuế thu nhập doanh nghiệp
  • Khóa 4: Thuế nhà thầu nước ngoài