Sale!

(COMBO) Kế Toán Thuế A-Z

699,000.00

COMBO Kế Toán Thuế A-Z từ Unica do giảng viên Nguyễn Lê Hoàng Giảng dạy gồm 3 khóa học:

  • Khóa 1: TRỌN BỘ KINH NGHIỆM KÊ KHAI VÀ XỬ LÝ KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TỪ A-Z
  • Khóa 2: KINH NGHIỆM KÊ KHAI VÀ QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
  • Khóa 3: TRỌN BỘ KINH NGHIỆM KÊ KHAI VÀ QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TỪ A-Z

Lợi ích:

  • Nắm rõ công việc thực tế của một kế toán thuế tổng hợp hàng tháng, hàng quý, cuối năm cần phải làm gì?
  • Nắm rõ cách xử lý các loại thuế và hóa đơn chứng từ trong doanh nghiệp
  • Nắm rõ quy trình thực hiện các bước kê khai, quyết toán thuế trong doanh nghiệp và thời hạn kê khai…

Đối tượng:

  • Sinh viên các ngành Kế toán, Tài chính ngân hàng, Kinh doanh, Nhân sự… chưa có kinh nghiệm làm kế toán thực tế
  • Chủ doanh nghiệp, nhà quản lý cần học để nắm bắt và theo dõi công việc trong doanh nghiệp
  • Kế toán viên chưa có kinh nghiệm làm kế toán thuế, chưa được kê khai, quyết toán về thuế TNCN
  • Đối tượng khác có nhu cầu…