Sale!

(COMBO) Thành thạo sổ sách kế toán và nghiệp vụ MISA nâng cao

399,000.00

(COMBO) Thành thạo sổ sách kế toán và nghiệp vụ MISA nâng cao từ Kyna do giảng viên Hoàng Giang Nam giảng dạy gồm 3 khóa học:

 • Khóa 1: Thành thạo sổ sách kế toán và báo cáo tài chính trên Excel
 • Khóa 2: Thành thạo sổ sách kế toán và báo cáo tài chính trên MISA
 • Khóa 3: Nghiệp vụ MISA nâng cao

Lợi ích

khóa học “Thành thạo sổ sách kế toán và báo cáo tài chính trên MISA”:

  • Được Giảng viên truyền đạt, hướng dẫn chi tiết từng bước, phân loại theo đúng quy trình các chứng từ thực tế của một doanh nghiệp thực tế đang hoạt động.
  • Hiểu thấu đáo, vận dụng thành thạo quy trình bộ máy kế toán của doanh nghiệp thực tế.
  • Hiểu được đúng quy trình vận hành kế toán thực tế, biết làm sổ sách kế toán và các báo cáo tài chính, nâng cao nghiệp vụ kỹ năng cả về kế toán lẫn tin học văn phòng, phần mềm kế toán.
  • Được tư vấn, hỗ trợ, giới thiệu thông tin việc làm hoàn toàn miễn phí.
  • Được hỗ trợ cập nhật, chia sẻ các văn bản kế toán, thuế mới nhất khi có sự thay đổi.
  • Được giới thiệu tham gia và các câu lạc bộ kế toán chuyên sâu.

khóa học “Thành thạo sổ sách kế toán và báo cao tài chính trên Excel”:

   • Tiếp nhận, phân loại, kiểm tra, xử lý tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ các chứng từ kế toán trước khi hạch toán.
   • Sắp xếp theo trình tự ngày tháng chứng từ, hạch toán, định khoản chi tiết cho từng nghiệp vụ, từng yếu tố và vụ việc kế toán phát sinh. Ghi theo đúng quy ước ghi Nợ trước, có sau.
   • Hạch toán chứng từ mua TSCĐ, chứng từ phí TSCD, đăng ký khấu hao, trích lập hao mòn TSCD.
   • Hạch toán các chi phí bảo hiểm xe.
   • Hạch toán các nghiệp vụ mua hàng hóa và chi phí vận chuyển đi kèm.
   • Hạch toán các nghiệp vụ chiết khấu thương mại và chiết khấu thanh toán.
   • Và rất nhiều công việc kế toán phức tạp khác nữa!

 khóa học “Nghiệp vụ MISA nâng cao”:

   • Tiếp nhận, phân loại, kiểm tra, xử lý tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ các chứng từ kế toán trước khi hạch toán.
   • Sắp xếp theo trình tự ngày tháng chứng từ, hạch toán, định khoản chi tiết cho từng nghiệp vụ, từng yếu tố và vụ việc kế toán phát sinh. Ghi theo đúng quy ước ghi Nợ trước, có sau.
   • Hạch toán chứng từ mua TSCĐ, chứng từ phí TSCD, đăng ký khấu hao, trích lập hao mòn TSCD.
   • Hạch toán các chi phí bảo hiểm xe.
   • Hạch toán các nghiệp vụ mua hàng hóa và chi phí vận chuyển đi kèm.
   • Hạch toán các nghiệp vụ chiết khấu thương mại và chiết khấu thanh toán.
   • Và rất nhiều công việc kế toán phức tạp khác nữa!

Đối tượng

Đối tượng của khóa học này là:

– Sinh viên các ngành Kế toán, Tài chính ngân hàng,  Kinh tế, Kinh doanh… đã học qua về kế toán.

– Sinh viên năm 3-4  chuẩn bị ra trường cần va chạm và làm chứng từ thực tế để có kinh nghiệm cho công việc sau khi tốt nghiệp.

– Các anh chị đã học kế toán nhiều năm nhưng làm trái ngành, không hoặc ít sử dụng, mất căn bản về kế toán.

– Các bạn đã  học kế toán, đã đi làm, nhưng chỉ làm 1 mảng của kế toán ( như kế toán kho, kế toán công nợ….), chưa được va chạm  thực tế, chưa  nhận biết được các chứng từ phát sinh và trình tự phân loại, hạch toán các chứng từ thực tế như thế nào.

– Đã đi làm nhiều năm nhưng còn yếu nghiệp vụ, chưa  biết làm sổ sách kế toán, chưa biết cách  lập cáo cáo tài chính năm.

– Các tượng khác yêu thích kế toán, có nhu cầu học hỏi thêm về kế toán để nâng cao kiến thức bản thân phụ vục cho công việc của mình.