Sale!

(COMBO) Hướng dẫn thực hành Word & Excel từ cơ bản đến nâng cao

370,000.00

(COMBO) Hướng dẫn thực hành Word & Excel từ cơ bản đến nâng cao đến từ Unica gồm:

  • 1 cuốn sách Hướng dẫn thực hành Word từ cơ bản đến nâng cao
  • 1 cuốn sách Hướng dẫn thực hành Excel từ cơ bản đến nâng cao
  • Bộ 2 khóa học Word & Excel Online
  • 200+ Biểu mẫu Word + Excel trong công việc
  • Đầy đủ File thực hành