Sale!

(COMBO) Họp hiệu quả

499,000.00

Không ai muốn tham gia một cuộc họp buồn tẻ, không hiệu quả. Dưới đây là cách làm cho các cuộc họp của bạn hiệu quả và thành công. Hầu hết các nhân viên đều coi các cuộc họp là một trong những phần không hiệu quả và khó chịu nhất trong công việc của họ. Tuy nhiên, có một số điều đơn giản bạn có thể làm để giúp các cuộc họp của mình hiệu quả, thú vị và vui vẻ hơn.

COMBO gồm 2 khóa học:

  • Khóa 1: Kỹ năng tổ chức và tham dự cuộc họp
  • Khóa 2: Điều hành cuộc họp theo hướng tốt hơn