Sale!

(COMBO) Hành Chính Nhân Sự Tổng Hợp

1,199,000.00

COMBO Hành Chính Nhân Sự Tổng Hợp là một lộ trình từ Gitiho bao gồm 4 khóa học:

  • Khóa 1: HCNSG02 – Kỹ năng công việc hành chính nhân sự Tổng Hợp
  • Khóa 2: HRG02 – Khóa học Nghiệp vụ Nhân Sự cơ bản
  • Khóa 3: EXG01 – Tuyệt đỉnh Excel – Trở thành bậc thầy Excel trong 16 giờ
  • Khóa 4: WOG01 – Tuyệt đỉnh Microsoft Word – Tuyệt đỉnh soạn thảo văn bản