Sale!

(COMBO) Giao tiếp – Lắng nghe – Phản hồi tích cực

811,000.00

Các nhà quản lý dày dạn kinh nghiệm biết cách cho và nhận cả phản hồi tích cực và tiêu cực để cải thiện hiệu suất. Trau dồi kỹ thuật của bạn. Tìm hiểu cách cải thiện cách bạn cung cấp phản hồi cho những người bạn làm việc cùng. Tại đây, bạn sẽ học cách cung cấp phản hồi một cách hiệu quả và tôn trọng.

COMBO gồm 4 khóa học:

  • Khóa 1: Kỹ năng lắng nghe và đặt câu hỏi
  • Khóa 2: Kỹ năng Giao tiếp Lắng nghe và Phản hồi tích cực
  • Khóa 3: Kỹ năng Phản hồi tích cực
  • Khóa 4: Kỹ năng Giao tiếp Lắng nghe và Phản hồi tích cực