Sale!

(COMBO) Giải Quyết Xung Đột

499,000.00

COMBO Giải Quyết Xung Đột là một lộ trình đến từ Gitiho bao gồm 2 khóa học:

  • Khóa 1: Kỹ năng giải quyết xung đột khi làm việc nhóm
  • Khóa 2: Hạn chế xung đột khi làm việc nhóm