Sale!

(COMBO) Execl cho công việc

1,599,000.00

COMBO Excel cho công việc là một lộ trình đến từ Gitiho bao gồm 7 khóa học:

  • Khóa 1: MS Excel – Định dạng dữ liệu từ cơ bản đến nâng cao
  • Khóa 2: EXG05 – Kỹ năng sử dụng công thức và hàm A-Z trong Excel
  • Khóa 3: MS Excel – Tìm kiếm, Lọc và Sắp xếp dữ liệu
  • Khóa 4: MixEducation – Làm quen với Pivot Table cơ bản thông qua ví dụ thực tế
  • Khóa 5: MixEducation – Phân tích kinh doanh cùng Pivot Table nâng cao
  • Khóa 6: EXG02 – Thủ thuật Excel cập nhật hàng tuần cho dân văn phòng
  • Khóa 7: MS Excel: Biểu đồ cơ bản để trực quan dữ liệu