Sale!

(COMBO) Dẫn dắt bằng trí tuệ cảm xúc

699,000.00

Các nhà lãnh đạo thông minh về mặt cảm xúc sẽ mang lại kết quả cho bản thân và nhóm của họ. Phát triển các kỹ thuật để trở thành một nhà lãnh đạo thông minh về mặt cảm xúc. Tại đây, bạn sẽ học cách tự nhận thức rõ hơn và cải thiện khả năng tự điều chỉnh, động lực, sự đồng cảm và các kỹ năng xã hội của mình.

COMBO gồm 3 khóa học:

  • Khóa 1: Phát triển Trí tuệ Cảm xúc
  • Khóa 2: Dẫn dắt nơi công sở bằng trí tuệ cảm xúc
  • Khóa 3: Sử dụng trí tuệ cảm xúc (EQ) trong công việc