Giảm giá!

(COMBO) Content Marketing – Hiểu Content để làm Marketing hiệu quả

499,000.00

Danh mục: ,

(COMBO) Content Marketing – Hiểu Content để làm Marketing hiệu quả do giảng viên Trần Khánh Tùng Kiều Thắng Thiên Trần Marsal Academy từ Kyna giảng dạy gồm 4 khóa học:

Khóa 1: Content Marketing

Khóa 2: Xây dựng nội dung Website trong 3 ngày

Khóa 3: Kỹ năng viết bài PR

Khóa 4: Kỹ thuật CopyWriting thuyết phục và lôi cuốn

Lợi ích

– Hiểu rõ bản chất Content Marketing và cách ứng dụng

– Tăng khả năng sáng tạo và vận dụng đa dạng các loại hình Content

– Xây dựng chiến lược Content ngắn hạn và dài hạn

– Đánh giá hiệu quả Content thông qua các công cụ đo lường

Đối tượng

– Sinh viên báo chí, các khối ngành kinh tế

– Nhân sự trong lĩnh vực truyền thông, marketing, quảng cáo

– Chủ doanh nghiệp, những người đang kinh doanh online

– Bất cứ ai yêu thích, muốn trải nghiệm Marketing nói chung hay Content Marketing nói riêng

Chọn "Send anyway" hoặc "Vẫn gửi" nếu trình duyệt không cho phép truy cập COMBO Khóa Học
+