Sale!

(COMBO) Content Marketing – Hiểu Content để làm Marketing hiệu quả

499,000.00

Danh mục: ,

(COMBO) Content Marketing – Hiểu Content để làm Marketing hiệu quả do giảng viên Trần Khánh Tùng Kiều Thắng Thiên Trần Marsal Academy từ Kyna giảng dạy gồm 4 khóa học:

Khóa 1: Content Marketing

Khóa 2: Xây dựng nội dung Website trong 3 ngày

Khóa 3: Kỹ năng viết bài PR

Khóa 4: Kỹ thuật CopyWriting thuyết phục và lôi cuốn

Lợi ích

– Hiểu rõ bản chất Content Marketing và cách ứng dụng

– Tăng khả năng sáng tạo và vận dụng đa dạng các loại hình Content

– Xây dựng chiến lược Content ngắn hạn và dài hạn

– Đánh giá hiệu quả Content thông qua các công cụ đo lường

Đối tượng

– Sinh viên báo chí, các khối ngành kinh tế

– Nhân sự trong lĩnh vực truyền thông, marketing, quảng cáo

– Chủ doanh nghiệp, những người đang kinh doanh online

– Bất cứ ai yêu thích, muốn trải nghiệm Marketing nói chung hay Content Marketing nói riêng