Sale!

(COMBO) Cộng tác làm việc

499,000.00

Sự hợp tác mạnh mẽ là điều cần thiết để tạo ra và duy trì lợi thế cạnh tranh. Thúc đẩy sự hợp tác giữa các nhóm của bạn để phát triển và đổi mới. Ngày nay, cộng tác là một chủ đề lớn trong kinh doanh vì nó hoạt động. Tại đây, bạn sẽ học cách tận dụng tài năng cá nhân của nhân viên và tạo ra một môi trường làm việc gắn kết hơn.

COMBO gồm 2 khóa học:

  • Khóa 1: Khuyến khích giao tiếp và cộng tác trong team
  • Khóa 2: Trở thành người cộng sự tuyệt vời