Sale!

(COMBO) Coaching

499,000.00

Huấn luyện chủ động giúp nhân viên hoạt động hiệu quả hơn và đảm bảo sự tăng trưởng và phát triển liên tục. Hãy trở thành một huấn luyện viên giỏi hơn ngay hôm nay. Huấn luyện chủ động có thể cải thiện sự tự tin và kỹ năng của nhân viên, cho phép họ tiếp cận các nhiệm vụ mới với cái nhìn tích cực và nhiệt tình.

COMBO gồm 2 khóa học:

  • Khóa 1: Kỹ năng đào tạo và huấn luyện nhân viên
  • Khóa 2: Kỹ năng quản lý, dẫn dắt và phát triển đội nhóm