Sale!

(COMBO) Chuyên gia Powerpoint

1,398,000.00

COMBO Chuyên gia Powerpoint là một lộ trình đến từ Gitiho bao gồm 5 khóa học:

  • Khóa 1: PPG01 – Tuyệt đỉnh Powerpoint – Chinh phục mọi ánh nhìn trong 9 bước
  • Khóa 2: PPG02 – Hiệu ứng Powerpoint từ cơ bản đến nâng cao
  • Khóa 3: PPG03 – Thiết kế bài giảng điện tử trên Powerpoint từ cơ bản đến nâng cao
  • Khóa 4: Khóa học thành thạo Video, Animation trên Powerpoint bằng dự án thực tế
  • Khóa 5: Tuyệt đỉnh hiệu ứng Morph trong Powerpoint