Sale!

(COMBO) Chuyên Gia Phân Tích Tài Chính

1,499,000.00

COMBO Chuyên Gia Phân Tích Tài Chính là một lộ trình đến từ Gitiho bao gồm 5 khóa học:

  • Khóa 1: Tài chính cơ bản dành cho nhà quản trị
  • Khóa 2: FSAG01 – Phân tích báo cáo tài chính toàn tập
  • Khóa 3: FMA01 – Phân tích báo cáo tài chính và Xây dựng Mô hình tài chính cho Nhà quản lý Doanh nghiệp
  • Khóa 4: PBIG01 – Thành thạo Microsoft PowerBI để Trực quan hóa và Phân tích dữ liệu
  • Khóa 5: EXG08 – Excel cho Tài chính, Kế toán và Phân tích tài chính