Sale!

(COMBO) Chuyên gia Excel

2,098,000.00

COMBO chuyên gia Excel là một lộ trình đến từ Gitiho bao gồm 8 khóa học:

  • Khóa 1: EXG01 – Tuyệt đỉnh Excel – Trở thành bậc thầy Excel trong 16 giờ
  • Khóa 2: EXG05 – Kỹ năng sử dụng công thức và hàm A-Z trong Excel
  • Khóa 3: EXG02 – Thủ thuật Excel cập nhật hàng tuần cho dân văn phòng
  • Khóa 4: EXG07 – Trực quan báo cáo, Dữ liệu với Biểu đồ, Đồ thị bằng Excel (Excel Data Visualization)
  • Khóa 5: Power Pivot, Power Query – Biến Excel thành công cụ phân tích dữ liệu chuyên sâu
  • Khóa 6: EXG06 – Xây dựng add-in, thẻ lệnh quản lý công việc trong Excel
  • Khóa 7: Pivot Table, Pivot Chart và Power Pivot chuyên sâu trong Excel – Ứng dụng làm Dashboard, tạo Mô hình, Phân tích Dữ liệu
  • Khóa 8: Power Query cơ bản – xử lí dữ liệu chuyên sâu cùng giảng viên Minh Trí