Sale!

Bứt phá Powerpoint trong 3 giờ

0.00

PowerPoint là một ứng dụng dễ học, dễ sử dụng được tích hợp trong bộ Microsoft Office. PowerPoint có thể được thiết kế thành nhiều định dạng và kiểu khác nhau tạo sự hấp dẫn cho slide.

Tham gia khóa học sẽ giúp các công ty tạo bản trình bày cho các sản phẩm và dịch vụ của họ một cách hấp dẫn và sinh động hơn, chỉ trong 3h.

khóa học bứt phá powerpoint trong 3 giờ